Thứ 4, ngày 26/06/2019

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCLGD , TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà điều hành 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 280 3840589

Điện thoại:

Email: ktdbclgd.dhydtn@gmail.com

Website: http://khaothi.tump.edu.vn

Facebook: